Ring size chart

Ring Size Conversion: 

UK  Size J  1/2  X-small (USA size 5 and EU size 50)

UK  Size L-M  small/medium (USA size 6 and EU size 51 1/2)

UK  Size N  medium  (USA size 7 and EU size 54 1/2)

UK Size O-P  large  (USA size 8 and EU size 56 1/4)

UK Size Q   X-large  (USA size 9 and EU size 58)